Privacy Statement

Privacybeleid Ziengs Schoenen B.V.

Ziengs hecht grote waarde aan privacy en is daarom uitermate voorzichtig met persoonsgegevens van sollicitanten. Door middel van dit beleid tracht Ziengs jou inzicht te geven in de manier van en wijze waarop de gegevens worden verzameld alsmede verwerkt.  

Het privacybeleid is van toepassing op de gegevens voortkomend uit sollicitaties bij werkenbijziengs.nl en het instellen van een job alert via dezelfde site.

Waarom verzamelt Ziengs gegevens van mij?

Bij een sollicitatie via werkenbijziengs.nl zullen de gegevens die je verstrekt worden gebruikt om de geschiktheid van je sollicitatie in relatie tot een functie te bepalen. Als we jou vervolgens een contract willen aanbieden, worden de gegevens ook gebruikt om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Heb je je ingeschreven voor een job alert? Dan gebruiken we jouw gegevens alleen om je op de hoogte te houden van de nieuwste vacatures.

 

Welke informatie willen we hebben als je bij ons solliciteert of als je je inschrijft voor een  job alert?

Voor- en achternaam

Voor de volledigheid willen we graag je volledige voor- en achternaam weten!

 

E-mailadres

Na een sollicitatie willen we altijd wat van ons laten horen, dit doen we vaak per e-mail! Heb je je ingeschreven voor onze job alert? Middels een e-mail wordt je op de hoogte gebracht van de nieuwste vacatures.

Tevens vragen we jou, bij een sollicitatie, om je cv en motivatiebrief toe te voegen. Met de informatie die hierin staat kijken we of je in aanmerking komt voor een functie binnen Ziengs. Alleen medewerkers betrokken bij werving en selectie en / of rayonmanagers / (assistent) filiaalmanagers voor het filiaal zullen de gegevens kunnen inzien.

 

Welke aanvullende informatie willen we hebben als we jou een contract gaan aanbieden?

We vragen je om een formulier in te vullen en deze op te sturen, tezamen met kopieën van jouw ID / paspoort en bankpas. Hiervan halen we de volgende informatie: 

Roepnaam

Binnen Ziengs heerst er een informele sfeer, we spreken iedereen bij elkaars voornaam aan!

Voorlet(t)er(s)

Dit komt in je contract te staan!

 

Geboortedatum en -plaats

Zoals vermeld op jouw ID / paspoort.

 

BSN Nummer

We zijn wettelijk verplicht hier een kopie van in huis te hebben.

 

IBAN

Graag controleren wij jouw bankrekeningnummer, op deze manier weten we zeker dat de loonbetaling goed gaat.

 

Adres, postcode en woonplaats

Deze gegevens hebben we nodig voor onze eigen administratie én omdat dit in jouw contract komt te staan

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren gegevens van sollicitanten tot uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Als we denken dat we in de toekomst een geschikte vacature voor je hebben, kunnen we jou vragen of we jouw gegevens langer mogen bewaren. Deze gegevens zullen we maximaal een jaar bewaren. Wil je dat wij deze gegevens alsnog vernietigen? Dan doen we dat natuurlijk!

 

Welke rechten heb je als sollicitant?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere sollicitant recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens die de organisatie bewaard. Wil je jouw gegevens inzien? Dien dan een schriftelijk verzoek in bij de afdeling HR of bij het filiaal (afhankelijk van of je online of in het filiaal hebt gesolliciteerd). Behalve dat je jouw gegevens in mag zien, heb je het recht op rectificatie of wissen van jouw gegevens, het recht tot beperking van de verwerking van jouw gegevens, het recht op intrekken van jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens en het recht op dataportabiliteit.

 

Vragen en verzoeken

Heb je naar aanleiding van het privacybeleid van Ziengs nog vragen? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming binnen Ziengs. Dit kan door een mail te sturen naar privacy@ziengs.nl. Voor vragen omtrent werving en selectie, of overige vragen omtrent vacatures, kan je contact opnemen met de afdeling HR via 0592-379379 of door een mail te sturen naar werken@ziengs.nl.